skolverket om källkritik

Information om och material till undervisning om nätet

Bokjuryn

Webbstjärnan

 No hate

Senaste nyheterna

Lathund för källkritik

Filmer åk F-3 om medier, reklam och källkritik

Filmer åk4-6  om medier, reklam och källkritik med lärarhandledning

Lektionsplaneringar Internet åk 4-6

Övningar i MIK

Tidskrifter Bergabiblioteket

Demokrati, självkänsla, värderingsövningar

Källkritik på nätet

Lilla Viralgranskaren

http://serieriundervisningen.se/