Vi är en grundskola F-6 med ca 200 elever som tillsammans med skolbiblioteket vill arbeta med en gemensam plattform, webstjärnan, med läsning, textbearbetning och den digitala kompetensen. Syftet är också att göra skolans arbete transparant så att föräldrar och andra kan se vad skolan och eleverna arbetar med och hur. Vi har många elever med svenska som andraspråk. Samarbetet mellan skola och skolbiblioteket ska gynna andraspråkselevernas språkutveckling.

På sidan ges elever och klasser möjlighet till ett autentiskt skrivande med andra läsare än lärarna. De kan också få respons från läsare de inte känner.

I undervisningen får eleverna lära sig om internet, netikett, hur man får använda bilder, upphovsrättsliga  frågor och creative commons.  De foton som förekommer på sidan har vi tagit själv. I de fall vi fotograferat böcker har vi fått förlagets tillstånd att publicera bilden.

Vår sida har en creative commonlicens: CC BY-NC-ND.  Licensen tillåter spridning men endast i ickekommersiella sammanhang och verket får inte bearbetas. Den som använder verket måste erkänna upphovsmannen.