img_0144

Recept för läsglädje

Ta några böcker.

Lägg dem i en hög väl synlig för alla elever.

Låt alla titta, bläddra, fråga och kommentera.

Fråga vilken ska vi läsa?

Oslagbart! Vi får boksamtal och läsglädje.

De här böckerna kommer tvåorna att få i sitt klassrum när skolan börjar.

Vilka vill vi läsa?