I början på vårterminen beställde jag böcker till skolbiblioteket. I beställningen finns böcker som elever önskat och nyutgivna böcker. Nu har kartongerna med böckerna kommit. När de är registrerade i vår katalog presenterar jag dem efter hand för klasserna. Nu ska jag öppna kartongerna. Yeeppiii!