Nu läser vi böcker och sagor från Norge. Vi började med att läsa sagor nedtecknade av Asbjornsen och Moe.  Samtidigt lärde vi oss några typiska kännetecken för sagor.