Monica Zak är 79 år . Hon är en barn och ungdoms författare . Monica är född i Tyskland i staden Dressen . Monica är skild med ett barn . Monica Zak bor i södra Stockholm . Men hemma är hon inte så mycket . Minst 3 månader varje år åker hon runt i världen . Från unga år så har Monica skrivit . Som en 10 åring skrev hon tidningar .Totalt har Monica Zak skrivit 40 böcker . Monica Zak får inspiration genom att åka till platser där hon ser sanningen om världen . Monica Zak gillar att skriva om verkligheten . Många av Monicas böcker handlar om hur andra har det . Några kända böcker som Monica Zak har skrivit är , Alex dog boy , Pojken som levde med strutsar och Tredje kärleken .

 

 

Källor

Alex.se

Barnensbibilotek

Opal.se