Mitt i skolan och fritids finns affischer med böcker på  olika tema som LOVE och Serier.