Katarina von Bredow föddes 16 februari 1967 (50år)

hon har skrivit 31 böcker. Hennes första bok hette Syskonkärlek

hon blir inspirerad av (Astrid lingndgren) att skriva böcker.

Innan hette hon Petra Lindén men hon ändra det till Katarina von Bredow.

Hon växte up i hon växte upp i Andeby och Jönköping men gick ett par år i konst skola i Stockholm. Hon bodde i Spanien i några år och i år 2000 skilde hon sig och och gifte sig men (Kjell Andersson) och har 2 söner hon fort sätter med att skriva böcker .

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Katarina_von_Bredow_at_G%C3%B6teborg_Book_Fair_2013..jpg

Källförteckning

wikipedia.se

barnensbibliotek.se

Alex.se