Lektionen innan lunch avslutades idag med att några elever spelade teater med Ja-trollet och Nej-trollet.