Denna vecka arbetade årskurs 6 med att sammanställa frågor som de ska använda när de söker fakta om sin valda författare. Vad skulle vara intressant att ta reda på om den författare man valt? Frågorna blev många. Här är några: