Från och med nu kommer författarporträtten som skrivs av eleverna i årskurs 6 att läggas ut. De läggs ut efterhand som de blir klara och granskade av andra elever som läser dem innan de läggs ut. Alla författarna är svenska barn- och ungdomsförfattare.