Under vecka 37 ska eleverna i årskurs 6 repetera ordet trovärdighet och dess betydelse. Detta ord har en stor och  viktig betydelse när man ska lära sig att vara kritisk till information och kunna värdera informationens värde. Alltså, har en källa hög trovärdighet eller låg? Om den har hög trovärdighet, så är det en källa du bedömer att du kan lita på. Vi ska göra en övning för att förstå vad trovärdighet handlar om.

Eleverna ska också få arbeta med en övning som handlar om skillnaden mellan fakta och åsikt.

Detta är grunden för all informationsvärdering. För att kunna bedöma om det är en trovärdig källa och om det handlar om fakta eller åsikter kan man använda sig av följande hjälpord/frågeord:

Vad är det jag hittat? Hur ser informationen ut?

Vem har skrivit/ lagt ut/tagit fotot?

Varför?

När?

 

Övningarna vi kommer att göra är hämtade från boken  Är det sant? av Ulf Eskilsson, Kjell Simonsson och Gunnar Törnqvist