Barn och ungdomar har medie- och informationsvanor som utgår från den  digitala tekniken. De använder sociala medier som sin stora informationskälla. Frågor om dessa källors trovärdighet är ett angeläget ämne för såväl föräldrar och skola. Hur de använder och relaterar till och förstår medier behöver bearbetas och eleverna behöver kunskap i frågor som handlar om trovärdighet, att ifrågasätta information och kunna skilja på fakta och åsikter. Nu gör även tidningen Bamse ett försök att bidra till kunskaper kring ämnet. Nummer två av Bamse 2017 kommer att handla om källkritik. Redan nu kan man läsa om detta på hemsidan.

http://www.bamse.se/blogg/bamse-lar-barn-att-vara-mer-kallkritiska/