… för årskurs 2.  Årskurs 2 fortsätter att arbeta med temat ”Vi läser oss jorden runt”. Årskurs 5 har varit inbjudna vid ett par tillfällen för att läsa  sagor från Norden. Här är det en elev  som läser ur ”Den fula ankungen” av H.C. Andersen från Danmark.

Nya Östra skolans foto.